Deze opleiding werd toegevoegd aan uw gekozen opleidingen. Deze opleiding werd verwijderd uit uw gekozen opleidingen.

Mentale gezondheid als onderdeel van de veiligheidscultuur

Bouwen aan mentaal vermogen werkt aan een cultuurverandering binnen de bouwsector, waarbij mentaal welzijn structureel onderdeel wordt van de bestaande veiligheidscultuur.

Deze cultuurshift betekent:

  1. Dat het mentaal welzijn van elk soort medewerker opgenomen is binnen het preventiebeleid van bouwondernemingen.
  2. Zaakvoerders als ook medewerkers bewust omgaan met hun mentale welzijn.
  3. Mentaal welzijn in de bouwsector in een open sfeer kan besproken worden.


Binnen het pilootproject wensen we good practices uit te bouwen die bij het verder uitdragen van deze cultuurshift drempelverlagend werken. Deze good practices worden gebundeld in een catalogus, waaruit bedrijven een traject op maat vorm kunnen geven. Kenmerkend is onze grote focus op de arbeiders.

Mentale gezondheid als onderdeel van de veiligheidscultuur
Quote
De laatste cijfers tonen aan dat arbeiders de grootse kans hebben op overspanning en burn-out, dit verklaart waarom we in ons pilootproject alle werknemers willen meenemen en integraal aan de slag gaan met dit verhaal.

We stimuleren een integrale aanpak

Ons pilootproject bestaat uit een catalogus die we intern ontwikkelden met allerlei acties, onder de vorm van opleidingen of begeleidingen, die kunnen plaatsvinden in een bedrijf. Om een structurele verandering te bekomen, geloven we in een integrale aanpak die we op volgende manier willen realiseren:

Al onze acties spelen in op vier interventieniveaus:

  1. Bewustwording
  2. Kennisopbouw
  3. Beleid
  4. Zorg en individuele begeleiding


en richt zich hierbij op drie doelgroepen:

  1. Arbeiders
  2. Middenkader
  3. Zaakvoerder(s)

We stimuleren een integrale aanpak

12 pilootprojecten goedgekeurd door Maggie De Block

Minister Maggie De Block erkent de grote problematiek van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen en wil aan de hand van pilootprojecten op zoek naar goede tools / good practices in het preventief aanpakken van overspanning en burn-out.

Alert! en partner Constructiv Oost-Vlaanderen dienden samen een dossier in en werden verkozen tot één van de twaalf pilootprojecten.

Project gesubsidieerd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid MAGGIE DE BLOCK

12 pilootprojecten goedgekeurd door Maggie De Block